SPOLUPRÁCA PARTNERI


Naše služby sú vhodné

  • verejný sektor
  • štátne úrady a organizácie,
  • samosprávne kraje,
  • mestá a obce,
  • ako aj pre ďalšie organizácie, ktoré sa pri obstarávaní riadia Zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní)
  • súkromný sektor
  • Prijímatelia príspevkov z eurofondov ktorí musia vykonávať verejné obstarávanie aj firmy v súkromnom sektore spoznávajú výhody elektronických aukcií ako napríklad úspora nákladov a efektívnosť a rýchlosť výberu vhodného dodávateľaNapíšte nám
Meno:
E-mail:
Text: